Dones amb catàleg

Dones amb catàleg d'Alexandre de Riquer.

Dones amb catàleg d'Alexandre de Riquer.

El número 596 (29 de maig de 1893) de La ilustración artística dedicà un article a l’exposició col·lectiva de l’Ateneu Barcelonès anomenada Manifestación artística, en el qual es diu que hi va dominar el corrent pictòric realista. Unes pàgines més endavant, publicava reproduccions dels quadres que hi van presentar L. Labarta, R. Ribera, J. M. Marqués i M. Cusí. En el número següent, el 597 (5 de juny), reproduí una tela d’Alexandre de Riquer i Inglada (Calaf, 1856 – Palma de Mallorca, 1920) amb el qualificatiu de “panneau decorativo”. A la coberta de l’Álbum catálogo trobem la mateixa composició en el tondo central, però ara sota la forma d’una litografia. Atès que entre les quatre obres presentades per Riquer a l’exposició no hi figura Dones amb catàleg, podem pensar que aquest panneau sobre fusta va ésser fet expressament per a l’exposició i seria l’original a partir del qual es va fer la litografia per a la coberta de l’àlbum catàleg. Es tractaria, doncs, d’un encàrrec de l’Ateneu.

Un aspecte formal molt interessant de l’obra és el format tan elegant en forma de tondo de la part pintada, que destaca sobre el rectangle marró de la fusta que l’emmarca, amb tècniques típiques de la il·lustració dels anys 1880 i primers anys 1890, com el fet que la imatge surti del marc rodó. La decoració floral en el cantó inferior dret també és característica de la il·lustració decorativa de Riquer d’aquells anys.

L’any 1893 és un moment de transició dins la pintura d’Alexandre de Riquer. Aquell mateix any va ser un dels fundadors del Cercle de Sant Lluc, i això accentuà el procés d’idealització de la seva obra cap a una pintura de caire bucolicomístic, com la va definir R. Casellas. Nogensmenys, els anys 1892 i 1893 va pintar alguns quadres que reflectien el món femení, una temàtica molt de moda aleshores, un realisme de bon gust i afalagador que ja havien practicat Francesc Miralles i Romà Ribera i en el qual es feu cèlebre, més tard, Carles Vázquez. Conec dues pintures d’aquest tipus a l’obra d’Alexandre de Riquer, i daten d’aquesta època: una la va presentar a l’exposició amb el títol Gacetilla de la “Moda Elegante”, i també hi veiem dues noies; l’altra, la més reeixida, segons el meu parer, és Dones amb catàleg, amb uns bonics perfils que accentuen el misteri de les dues noies, la composició en diagonal que dinamitza l’escena i el formós contrast cromàtic entre el vestit negre de l’una i el rosa de l’altra, contrast que també és lumínic, ja que la llum es focalitza sobre el rosa i el blanc dels vestits de la noia que està dempeus.

Trenc Ballester, Eliseu