Bust de Marià Aguiló

Retrat de Marià Aguiló d'Eusebi Arnau.

Retrat de Marià Aguiló d'Eusebi Arnau.

El retrat de l’escriptor Marià Aguiló i Fuster (1825-1897) va ser encarregat per l’Ateneu a l’escultor Eusebi Arnau i Mascort (Barcelona, 1864-1934), per ser col·locat a la Biblioteca. Concretament, a proposta d’un membre de la Junta Directiva, Roca, s’havia pres l’acord, en la sessió del 4 d’octubre de 1897, d’honorar la memòria del literat dedicant-li una vetllada necrològica.

El bust de marbre es va mostrar al Saló Central de la IV Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques, que va tenir lloc a Barcelona l’any 1898. Tenia el número 929 del catàleg, en el qual s’especificava que havia estat encarregat per l’Ateneu. Eusebi Arnau el va presentar juntament amb Bes de mare, obra molt emblemàtica. Bonaventura Bassegoda va comentar a La Renaixença del 26 de maig: “Tampoch se necessita ésser molt entés pera deduhir del exámen de las obras, que las del Eussebi Arnau son las que s`aguantan més de totes. Duas n`hi té, un grupo «Bes de Mare» y`l retrato del malaguanyat patriarca de nostra literatura en Marian Aguiló, busto en marbre destinat á la Biblioteca del Ateneu Barcelonés. Aquest es d`una semblansa exactíssima, es una verdadera evocació del difunt, ahont á traves del marbre hi batega la vida. Es un enmotllat de l`ánima de don Marian, si aixís podem dirho. En quant á factura prou y massa coneguda és la trassa de l`Arnau pera que`ns sorprenga...”

El bust va ser posat sobre una columna adornada amb fistons de llorer i col·locat a la biblioteca de l’Ateneu el dia 6 de juny de 1898, en un acte de gran solemnitat en el qual es va fer la lectura d’un estudi biogràfic a càrrec de mossèn Jaume Collell –mestre en Gai Saber– i de poesies de mossèn Costa i Llobera i del consoci Riera i Bertran.

Seguint la pauta d’inaugurar petits monuments de personatges literaris al Parc de la Ciutadella, iniciada el 1908, el 9 de maig de 1909 es va retre homenatge a Marià Aguiló. Prèviament es va obrir una llista de subscripció, encapçalada pels mestres en Gai Saber i continuada per altres personalitats de les lletres catalanes. En la llista inicial figuraven Jaume Collell, Àngel Guimerà, Joan Maragall, Narcís Oller, Teodor Llorente, Torras i Bages... Així doncs, i per iniciativa del Consistori dels Jocs Florals, s’hi va col·locar el bust retrat de Marià Aguiló, segons el model –lleugerament modificat a la base– que Arnau havia fet el 1897 per encàrrec de l'Ateneu.

Marín Silvestre, Maria Isabel, 1955-