Bust de Jacint Verdaguer

Bust de Jacint Verdaguer de Manuel Fuxà.

Bust de Jacint Verdaguer de Manuel Fuxà.

L’11 de juny de l’any 1902, l’endemà del traspàs de Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, 1845 – Vallvidrera, 1902), la Junta de l’Ateneu Barcelonès, presidida per l’escriptor Ramón Picó i Campamar, dugué a terme una reunió extraordinària i acordà encarregar un bust de l’autor de L’Atlàntida a l’escultor Josep Llimona. Cinc mesos després, atenent l’elevat cost que havia pressupostat Llimona, la mateixa Junta decidí encarregar l’obra a l’escultor Fuxà.

Manuel Fuxà i Leal (Barcelona, 1850-1927) fou un dels escultors més prolífics de l’època de la Restauració borbònica. Autor de nombrosos mausoleus, monuments commemoratius i retrats, i d’escultura aplicada a l’arquitectura, inicià la seva formació a l’Escola de la Llotja de Barcelona i als tallers de Joan Roig i Solé i de Rossend Nobas, i la va completar a París. Va ser professor de la Llotja, escola que també dirigí del 1911 al 1920, i president de la Junta de Museus i Exposicions de Barcelona.

El retrat pòstum de mossèn Cinto que es conserva a la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès és un sobri bust de factura realista que testimonia un nivell tècnic destacadíssim del seu autor. Esculpit en marbre blanc de textura homogènia i datat el 1903, el model en guix del mateix bust s’exhibeix a la Casa Museu Verdaguer de la Vil·la Joana, a Vallvidrera (Barcelona). El poeta sacerdot és representat amb el cap cofat per un birret, vestit amb capa i sotana cordada amb botons i tancada al voltant de l’alçacoll per un cordó acabat amb dues borles.

L’aparença de mossèn Cinto Verdaguer ens és coneguda gràcies a diverses fotografies, gravats, dibuixos, pintures, escultures i medalles, ja que des de la seva joventut va ser retratat per artistes plàstics coetanis i posteriors. En el terreny escultòric, a més del bust que hem comentat, sobresurten l’estàtua de bronze de cos sencer i dempeus, esculpida per Joan Borrell Nicolau –que corona el monument commemoratiu inaugurat a Barcelona l’any 1924– i la figura realitzada per Josep Llimona –que forma part del conjunt monumental que la mateixa ciutat va dedicar al doctor Bartomeu Robert.

Subirachs, Judit, 1959-