Museu Bagdad

Museu Bagdad de Josep Guinovart.

Museu Bagdad de Josep Guinovart.

Josep Guinovart i Bertran (Barcelona, 1927-2007) és una de les figures més destacades dels corrents avantguardistes a Catalunya, com justament se li va reconèixer concedint-li les més altes distincions del país. La seva trajectòria s’inicià a finals de la dècada dels cinquanta, amb una obra d’arrel figurativa i primitiva que, amb el pas del temps, es va anar identificant amb un informalisme de rica matèria que incorporava a la pintura terres, rostolls, fulles, troncs, fibrociments i els més diversos objectes trobats, que li atorgaven un dramatisme manifest.

La seva creació era producte d’una reflexió intel·lectual i social que l’enriquia temàticament i plàsticament, perquè si, d’una banda, molts dels seus treballs s’inspiraven en l’obra de reconeguts poetes –des de García Lorca fins a Salvat-Papasseit–, de l’altra, els grans esdeveniments polítics nacionals i internacionals també es van fer presents en la seva producció, perquè Guinovart sempre va fer una anàlisi crítica del seu entorn politicosocial. Així, la Guerra Civil espanyola, la lluita antifranquista, la revolució cubana, el Xile de Pinochet, la guerra del Vietnam, els genocidis de Kosovo, l’Afganistan... són assumptes sobre els quals va opinar plàsticament, desemmascarant dictadures militars i oligopolis econòmics. En aquest context s’emmarca l’extensa sèrie dedicada a l’Iraq que va fer indignat per les conseqüències socials, morals i artístiques de la guerra que el 2003 els EUA i els seus aliats van declarar a aquest país amb l’objectiu d’enderrocar el règim de Saddam Hussein. En tots els quadres d’aquesta temàtica hi ha referències remotes i parcials a la iconografia del Gernika, ulls que vessen llàgrimes fossilitzades i fragments d’objectes destruïts i calcinats, incorporats en les composicions, a la manera de collage, per remarcar la idea d’aniquilació d’un país i d’una cultura mil·lenaris. Com també va fer en aquest Museu Bagdad, una peça emblemàtica de la sèrie que Guinovart realitzà entre el 2005 i el 2006.

Giralt-Miracle, Daniel, 1944-